WordPress Message “Briefly unavailable for Scheduled maintenance. Check back in a minute”

By - - 410 views

Briefly unavailable for Scheduled maintenance. Check back in a minute

เวลาอัพเดทปลั๊กอินของเวิร์ดเพรส หรืออัพเดทwordpress เวอร์ชั่นใหม่ๆ แล้วขณะที่กำลังทำการอัพเดทอยู่นั้นเกิดปัญหาบางอย่างขึ้น เช่น โฟลเดอร์ไม่ได้เซตค่าให้เป็น 777 โปรแกรมเลยไม่สามารถสร้าง หรือปรับปรุงโฟลเดอร์ได้ เป็นต้น

ขณะที่เกิดปัญหานั้นขึ้น โปรกแกรมก็แจ้งความผิดพลาด แต่พอเราพยายมรีเฟรช หรือคลิกเมนูอื่น มันจะขึ้นข้อความนี้ขึ้นมา
“Briefly unavailable for Scheduled maintenance. Check back in a minute”

ทำให้เราทำอะไรไม่ได้ ไปเมนูไหนก็ไม่ได้ ผมเคยเซ็งขนาดต้องลงโปรแกรมใหม่เลยทีเดียว!!
แต่จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้น มันแค่เป็นระบบแจ้งเตือนผู้ที่เข้าเว็บไซต์ของเราในขณะนั้นเท่านั้น ถ้าจะเอาออกง่ายนิดเดียว

วิธีที่ 1

ให้เข้าไปที่ FTP ของเราและหาไฟล์ที่มีชื่อว่า “.maintenance” ใน Root ของ FTP แล้วจัดการลบมันออกไปซะ

เพียงแค่นี้ Blog ของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับ

 

วิธีที่ 2

หาไฟล์ชืื่อ wp-settings.php (อยู่ข้างนอกในระดับเดียวกันกับไฟล์ wp-config.php)
หาคำสั่ง

// Check if we’re in maintenance mode.
wp_maintenance();

ทำการยกเลิกคำสั่งนั่นเสีย

// Check if we’re in maintenance mode.
// wp_maintenance();

ทีี่มา: devikup.com

admin
admin

DOCS BY PRAWPUN.COM เป็นพื้นที่สำหรับช่วยบันทึกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งบทความที่ได้มานี้ อาจมาจากปัญหาที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วแล้วนำมาบอกต่อ หรือเขียนขึ้นมาเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามานะคะ :)

Comments are closed.