Posts Tagged: "Youtube Ads"

รู้ไว้ใช่ว่า

รูปแบบโฆษณาบน Youtube 6 แบบ

|

– YouTube ประเทศไทย เป็นโอกาสที่นักการตลาดจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้มหาศาล พร้อมแนะนำรูปแบบโฆษณาที่ ใช้ได้ 6 แบบได้แก่ โฆษณาส่วนหัว (Mastheads), โฆษณา TrueView ในสตรีม, โฆษณา TrueView แบบดิสเพลย์, โฆษณาในสตรีมที่ไม่สามารถข้ามได้, โฆษณาดิสเพลย์ และโฆษณาที่ซ้อนทับในวิดีโอ ที่จะแสดงผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์ผ่านช่องทางโฆษณาเหล่านี้ได้ทุกแพ ลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป โดยตำแหน่งโฆษณาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะดู โฆษณาหรือไม่ – โฆษณาบน YouTube เป็นโฆษณาแบบที่ไม่โฆษณา หรืออธิบายได้ว่าเป็นโฆษณาแบบที่...