Posts Tagged: "qTranslate"

Wordpress

Plugin สำหรับทำเว็บหลายภาษา

|

Codestyling Localization ใช้เป็นเครื่องมือในการแปลภาษาของคำที่ปรากฎบนหน้าเว็บ ให้เป็นภาษาที่เราต้องการ เมื่อแปลภาษาเสร็จแล้ว สามารถ Generate .mo file ได้เลยเพื่อใช้งานบนหน้าเว็บ วิธีการใช้งาน เมื่อ generate การแปลภาษาไทยแล้ว ไฟล์จะเป็น th_TH.mo     qtranslate plugin ใช้สำหรับเป็นตัวเปลี่ยนภาษาบนหน้าเว็บ ( Switch Language) *จำเป็นต้อง download qtranslate plugin version ที่ตรงกับ...

Wordpress

การตั้งค่า Plugin qTranslate ภาษาไทย

|

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและกลุ่มผู้ชมเว็บไซต์หลายกลุ่มที่ใช้หลายภาษา การใช้ปลั๊กอินตัวนี้คงจะช่วยให้ชีวิตชาวเวิร์ดเพรสง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว เพราะว่าปลั๊กอินตัวนี้ใช้งานง่าย และสะดวก เพียงแค่มีข้อมูลที่จะใส่ก็พอแล้วค่า ขั้นตอนการติดตั้งปลั๊กอิน qTranslate ไปโหลด Plugin มาก่อนที่ http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/ เข้าระบบ Admin แล้วเลือก Plugins (ที่อยู่ทางด้านบนขวาของจอ) แล้วเลือก Add New จากนั้นเลือกที่แถบ Upload กด Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่โหลดมา แล้วกด Install Now ทำการ Active   ซะ เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง...