Posts Tagged: "Codestyling Localization"

Wordpress

Plugin สำหรับทำเว็บหลายภาษา

|

Codestyling Localization ใช้เป็นเครื่องมือในการแปลภาษาของคำที่ปรากฎบนหน้าเว็บ ให้เป็นภาษาที่เราต้องการ เมื่อแปลภาษาเสร็จแล้ว สามารถ Generate .mo file ได้เลยเพื่อใช้งานบนหน้าเว็บ วิธีการใช้งาน เมื่อ generate การแปลภาษาไทยแล้ว ไฟล์จะเป็น th_TH.mo     qtranslate plugin ใช้สำหรับเป็นตัวเปลี่ยนภาษาบนหน้าเว็บ ( Switch Language) *จำเป็นต้อง download qtranslate plugin version ที่ตรงกับ...