Posts Tagged: "ขั้นตอนการทำ UX"

UI / UX

12 ขั้นตอนสำหรับ Basic User Experience (UX)

|

“การคิด UX” ในความคิดของตั้ว คือ การคิดวิเคราะห์เข้าไปในจิตใจผู้ใช้ ว่าอะไรที่จะทำให้เค้าใช้งานสิ่งของทุก ๆ อย่างที่เราตั้งใจผลิดออกมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ รวมไปถึง software, mobile application ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น รู้สึกดีกับชิ้นงานของเรา และอยากใช้อีก สรุปวิธีคิดแบบง่าย ๆ คือ สิ่ง ๆ นั้น ควรจะต้องตอบโจทย์ปัญหาในชีวิตไม่อย่างใดก็อย่างนึง และยังมีการใช้งานที่ง่าย ใช้งานแล้วไม่สะดุด ในที่นี้ จะพูดถึงเรื่อง Basic...