Plugin qTranslate กับปัญหา Customs Link Menu ไม่เปลี่ยนภาษาตาม

By - - 1,324 views

วิธีแก้ไขจะต้องทำทั้งหมด 3 จุด โดยการเพิ่ม Code ไปที่ function.php , header.php , custom link menu

1. เพิ่ม Function ให้กับ Theme สำหรับรับค่าภาษา เพิ่มที่ wp-content/themes/###your-theme###/functions.php

2. เพิ่ม Code ไปที่ Menu ของ theme ให้ filler Link ว่าจะต้องแสดงเป็น Link ของภาษาอะไร
เพิ่มที่ wp-content/themes/###your-theme###/header.php

3. ทำ Custom Link Menu ให้เป็น 2 ภาษา ทั้ง Link และ Label

URL : English_URL|en|Thai_URL|TH|
Label : [:en]English_Label[:TH]Thai_Label

admin
admin

DOCS BY PRAWPUN.COM เป็นพื้นที่สำหรับช่วยบันทึกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งบทความที่ได้มานี้ อาจมาจากปัญหาที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วแล้วนำมาบอกต่อ หรือเขียนขึ้นมาเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามานะคะ :)

Comments are closed.