Online Create Material Design Examples

By - - 579 views

material palette – http://www.materialpalette.com/pink/amber

2015-02-17_194457

 

Material Design Icons – http://www.materialup.com/tools/icons

2015-02-17_195123

 

Material Design Colors – http://www.materialup.com/tools/colors

2015-02-17_194840

 

 

Credit : http://www.materialup.com/

 

admin
admin

DOCS BY PRAWPUN.COM เป็นพื้นที่สำหรับช่วยบันทึกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งบทความที่ได้มานี้ อาจมาจากปัญหาที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วแล้วนำมาบอกต่อ หรือเขียนขึ้นมาเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามานะคะ :)

Comments are closed.