Firefox Add-ons พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับเหล่า Web Developer

By - - 977 views

Add-ons ตัวไหนบ้าง บน Firefox ที่จำเป็นสำหรับ Web Developer เพื่อให้การทำงานสะดวก ราบรื่น และรวดเร็วในการทำงาน

1. Firebug

firebug

Firebug เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถใช้แก้ไขปัญหาและตรวจสอบ CSS, HTML และ JavaScript อยู่ในหน้าเว็บ รวมถึงการ Debug การทำงานของ Ajax, ตรวจสอบองค์ประกอบของ DOM, การจัดการ Cookie และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

2. Cookies Manager+

Screen Shot 2557-07-01 at 11.27.34 AM

Cookie manager สามารถใช้ ดู, แก้ไข และสร้าง Cookie ใหม่ นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookie ช่วยให้แก้ไขและสำรองข้อมูล / เรียกคืนได้

3. Responsive Design View

Screen Shot 2557-07-01 at 11.25.37 AM

Responsive Design View เป็น Tools ที่ติดมากับ Firefox อยู่แล้ว ใช้สำหรับทดสอบหน้าเว็บใน screen size resolution ต่าง ๆ

4. JS Deminifier

Screen Shot 2557-07-01 at 11.50.19 AM

JS Deminifier เป็นเครื่องมือสำหรับ view source Javascript file ที่เป็นบรรทัดเดียว ให้อยู่ใน format สวยงาม อ่านรู้เรื่อง

5. ColorZilla

Screen Shot 2557-07-01 at 11.51.47 AM

ColorZilla เป็น Add-ons สำหรับดู code สีที่อยู่ในหน้า web page ต่าง ๆ

6. JSONView

Screen Shot 2557-07-01 at 11.53.48 AM

JSONView เป็น Add-ons สำหรับจัด format json file ให้สามารถอ่านง่าย

7. RESTClient

27625

RESTClient ใช้สำหรับ simulate และ debug RESTfull web service

8. Awesome Screenshot Plus

Screen Shot 2557-07-01 at 11.56.01 AM

Awesome Screenshot Plus ใช้สำหรับ capture บน browser และยังสามารถเติมสี ใส่ไข่ ใส่ comment เพื่อเอารูปไปทำเอกสารหรืออื่น ๆ

admin
admin

DOCS BY PRAWPUN.COM เป็นพื้นที่สำหรับช่วยบันทึกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งบทความที่ได้มานี้ อาจมาจากปัญหาที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วแล้วนำมาบอกต่อ หรือเขียนขึ้นมาเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามานะคะ :)

Comments are closed.