Category "Design Inspiration"

App and Web – Design Inspiration

Design Inspiration

Google Design

|

มาดูกันว่าแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Google มีอะไรบ้าง รวมทั้ง Application Android ที่จะได้รับ UI ใหม่ เร็ว ๆ นี้ ติดตามได้ที่นี่...

Design Inspiration

Grid Layout – Design Inspiration

|

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้การจัดวาง แบบ Grid Layout เพื่อสร้างความน่าสนใจ…ให้กับรูป...