ปัญหา Revolution Slider ไม่โชว์ Thumbnail ในหน้า Edit Slides

By - - 1,546 views

ปรับ code php ใหม่เพื่อให้เรียกใช้พาธเต็มของรูป

revslider\views\templates\slides_list.php

src=”<?php echo $urlImageForView?>”
แก้เป็น
src=”<?php echo $imageUrl ?>”

admin
admin

DOCS BY PRAWPUN.COM เป็นพื้นที่สำหรับช่วยบันทึกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งบทความที่ได้มานี้ อาจมาจากปัญหาที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วแล้วนำมาบอกต่อ หรือเขียนขึ้นมาเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามานะคะ :)

Comments are closed.